Member ginn

Fir Member ze ginn muss du dech bei Ducati registréieren an duerno an dengem Profil däin Club eraus sichen.
Dat kanns du um folgenden Link maachen: Become a Member

Duerno kriss de vun eis eng Email geschéckt fir deng Cotisatioun ze bezuelen, deits de Iwwerweisen kanns.